Pożary traw to zdarzenia które pojawiają się okresowo każdej wiosny. Od początku roku do maja na terenie powiatu giżyckiego wystąpiło ich już ponad 70, a brak opadów sprzyja powstawaniu tego typu zdarzeń.

Stop pożarom traw to kampania informacyjna,  której głównym celem jest uświadomić społeczeństwo zarówno skalę zjawiska oraz zagrożenia i profilaktykę prowadzącą do zmniejszenia ilości tego typu zdarzeń. W minionym roku na terenie kraju najwięcej pożarów traw odnotowano na w marcu i kwietniu- łącznie 1 720, co stanowiło 56,7% wszystkich pożarów traw, których niestety przyczyną jest także działalność człowieka. Obecna sytuacja meteorologiczna i towarzyszący jej brak opadów, zachmurzenia czy wiatr sprzyjać będzie rozprzestrzenianiu się ognia czego przykładem są pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym. Także giżyccy strażacy od 22 kwietnia uczestniczą w działaniach w dolinie Biebrzy, w ramach Warmińsko Mazurskiej Brygady Odwodowej, gdzie gaszą nie tylko trawy i trzcinowiska, ale także obszary zadrzewione. Powiat giżycki będzie kojarzony głównie z jeziorami, jednak kraina tysiąca jezior to także Puszcza Borecka i rozbudowane drzewostany kilku nadleśnictw, w których utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia pożarowego.
Apelujemy i przestrzegamy:
-wypalanie traw jest zabronione i nie przynosi efektów agrotechnicznych,
-pożar w obecnych warunkach może się szybko rozprzestrzenić- w sprzyjających warunkach szybciej niż średnia prędkość biegacza,
- pożar który wymknął się spod kontroli może zagrażać mieniu znajdującemu się w sąsiedztwie oraz ludziom znajdującym się w pojazdach, zabudowaniach lub chociażby spacerującym w okolicy,
- pożar trawy to nie tylko zniszczenie materii organicznej, to zniszczenie siedliska dla wielu  organizmów takich jak ptaki znajdujące się obecnie w okresie lęgowym, gryzonie czy owady.

Informacje na temat kampanii „STOP pożarom traw” znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.stoppozaromtraw.pl/