Spis treści

Przeszłość pożarnictwa w Giżycku sięga swymi korzeniami XVII wieku, kiedy to mieszkańcy miasta opracowali tzw. porządki ogniowe - procedurę postępowania w przypadku pożarów, zasady, na jakich należało dostarczać beczkowozy, drabiny, bosaki, siekiery; współpracy mieszkańców w czasie pożarów i ich zapobieganiu.

 

 

„Ogień musi być posłuszny człowiekowi w dobroczynnym działaniu i jako znak życia i śmierci na ziemi”. Marian Ledziński - Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Giżycku - 1952 rok Jak nieskuteczne były te pierwsze formy ochrony przeciw żywiołowi można się było przekonać w czasie pożarów w końcu XVIII i na początku XIX wieku, kiedy to miasto uległo bardzo poważnym zniszczeniom. Powołanie zorganizowanej służby pożarniczej nastąpiło dopiero w XIX wieku. Do 1945 roku giżycka straż pożarna funkcjonowała na zasadach struktur przewidzianych przez prawodawstwo niemieckie. Po zakończeniu II wojny światowej Warmia i Mazury znalazły się w granicach państwa polskiego. Od tego też czasu rozpoczyna się nowy etap giżyckiej straży pożarnej. Już w 1945 roku zorganizowano w Giżycku ochotniczą Straż Pożarną, której pierwszym Komendantem został asp. Rynkiewicz. Pomieszczenia strażnicy znajdowały się przy ul. Armii Czerwonej. W tym czasie giżycka OSP liczyła ok. 15 strażaków w tym 2 kierowców. Na wyposażeniu posiadała pompę ręczną na zaprzęgu konnym. Problemy sprzętowe wynikały z tego, że większość urządzeń została zagarnięta przez rekwizycyjne jednostki Armii Czerwonej. Cały czas uzupełniano wyposażenie gaśnicze poszukując sprzętu poniemieckiego.

Pierwsza po wojnie straż pożarna w Giżycku przy ul. Warszawskiej – 1946 r.

W 1947 roku siedzibę straży przeniesiono na Plac Grunwaldzki już jako Pogotowie Zawodowe Straży Pożarnych. W posiadaniu PZSP znajdował się trzyosobowy samochód typu “Dodge” przystosowany do przewożenia armatury wodnej. Oprócz Komendanta zatrudnionych było 8 strażaków. Byli to:

  • Jerzy Mamprejew,
  • Wiktor Grawżel,
  • Adam Węgrowski,
  • Helmut Siemieniewicz,
  • Władysław Zienkiewicz,
  • Kurt Barański,
  • Wacław Piekarski
  • p. Maciejewski

Powiatowe Pogotowie Pożarnicze przed strażnicą na Placu Grunwaldzkim – 1952 r.

W roku 1949 rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ul. Białostockiej, którą ukończono w roku 1953. W tej siedzibie straż mieści się do dziś. Na początku lat pięćdziesiątych PZSP otrzymało z demobilu wojskowego 2 samochody wojskowe marki ”Bedford” i “Dodge” dostosowane do potrzeb straży pożarnej. W 1952 r. w czasie wyjazdu do pożaru zniszczeniu uległ jeden samochód typu “Dodge”. W roku 1956 uzupełniono stan posiadania o samochód marki “Star 20” i tym sposobem Pogotowie Zawodowe posiadało na wyposażeniu nadal 3 samochody. Ponadto do akcji gaśniczych używano dwóch motopomp produkcji angielskiej. W roku 1958 Pogotowie Zawodowe wyposażone zostało w nowy typ pojazdu STAR 21 (GBA-2,5/8) zaś w 1962 r. w samochód STAR 25 (GBM-2/8).

Pojazdy pożarnicze Powiatowej Komendy Straży Pożarnych , ul. Białostocka – 1965 r.

Pracownicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnych – 1958 r. W roku 1963 nastąpiło przekształcenie Pogotowia Zawodowych Straży Pożarnych w Zawodową Straż Pożarną. Przy tej okazji strażacy giżyccy otrzymali nową drabinę SD-17.

Edmund Koleśnik odbiera gratulacje z okazji Dnia Strażaka.- 1972 r.

Pracownicy Komendy Powiatowej Staży Pożarnych – 1974 r.

Zawody Powiatowe w Rynie – 1964 r. Z upływem czasu, wraz z rozwojem techniki pożarniczej, tutejszą straż pożarną wyposażano w coraz nowsze pojazdy. W latach 1977 - 1982 eksploatowano samochody typu STAR 660, STAR 266 i Jelcz 315 (GCBA-6/32). Rozwój wysokiego budownictwa mieszkalnego w mieście wymusił konieczność wyposażenia miejscowej straży w urządzenia do działań na wysokościach. Dotychczasowa drabina SD-17 stała się nie wystarczająca . W tym celu w 1979 r. dostarczono podnośnik hydrauliczny SH-18. Zaś w roku 1982 uzyskano dwa samochody STAR 244 (GBA).
Zmiany ustrojowe po 1989 r. spowodowały przekształcenia w straży pożarnej. Efektem tego było powołanie w 1992 r. Państwowej Straży Pożarnej. Rejon działania PSP obejmował 9 gmin powiatu giżyckiego: Giżycko, Wydminy, Miłki, Ryn, Węgorzewo, Budry, Banie Mazurskie, Pozezdrze, Kruklanki.